Shikatan toimintalinja

1. Johdanto

Savonlinnan Shikata ry on judon ja karaten erikoisseura, joka on aloittanut toimintansa vuonna 1974. Aluksi lajina oli vain judo, karatea on voinut seurassa harrastaa vuodesta 1986 saakka.  Budoseura Shikata ry:ssä on ryhmiä alle kouluikäisten muksujudosta aina aikuisten judoon ja karateen asti.

Savonlinnan Shikata ry:n judotoiminta sai Nuori Suomi -sinetin vuonna 1997. Karatetoiminnalle sinetti myönnettiin vuonna 2004.Savonlinnan Shikata ry on siis tuplasinettiseura, koska se on saanut Nuori Suomi -sinetin sekä judosta että karatesta. Sinetti on tunnustus monipuolisesta nuorisotyöstä ja samalla se velvoittaa säilyttämään toimintamme tason laadukkaana. Sinettiseuran arvo myönnetään seuralle, joka täyttää sinettikriteerit ja on valmis sitoutumaan Nuoren Suomen laatuvaatimuksiin. Lajiliitot ja SLU valvovat sinettivaatimuksia seuroihin tehtävillä tarkastuskäynneillä.Vuonna 2018 Savonlinnan Shikata valittiinSuomen Olympiakomitean nuorisotoiminnan tähtiseuraksi yhdentoista muun Suomen Judoliiton jäsenseuran kanssa. Samana vuonna myös Karateliitto nimesi Shikatan tähtiseuraksi.

Budoseura Shikata ry:n tavoitteena on tarjota liikunnaniloa kaikille halukkaille lapsille ja nuorille. Seurassamme harjoitellaan hyvällä mielellä, ja jokainen voi asettaa itselleen tavoitteita. Osa lapsista on myös mukana kilpailutoiminnassa. Kilpaileminen tapahtuu lasten ja nuorten omilla ehdoilla ja omien kiinnostusten mukaan.

Seuraavien lukujen tarkoituksena on kuvata Savonlinnan Shikata ry:n toimitapoja sekä toimintalinjaa.  

 

2. Visio

Visiolla tarkoitetaan unelmaa siitä, millainen seura Savonlinnan Shikata ry haluaa olla tulevaisuudessa.

Visio:

Savonlinnan Shikata ry haluaa tarjota positiivisia liikuntaelämyksiä lapsille ja nuorille kannustavassa ilmapiirissä! 

 • Savonlinnan Shikata ry täyttää Nuoren Suomen sinettikriteerit.
 • Savonlinnan Shikata ry on vankan talouden omaava urheiluseura. Vankan talouden avulla turvataan toiminnan jatkuvuus.
 • Savonlinnan Shikata ry toimii yhteistyössä alueen muiden seurojen ja lajiliittojen kanssa.
 • Ohjaajien ja valmentajien koulutus on jatkuvaa, jotta lapsille voidaan taata laadukasta toimintaa.
 • Savonlinnan Shikata ry ylläpitää asemaansa vakaana ja luotettavana nuorisourheiluseurana.

 

 3. Eettiset linjaukset

Eettisillä linjauksilla kuvataan moraalisia periaatteita, joihin budoseura Shikata ry:n toiminta perustuu. Eettiset linjaukset osoittavat, mitä asioita seurassamme kunnioitetaan ja minkä mukaan toimitaan.

Savonlinnan Shikata ry:ssä arvostetaan seuraavia asioita:

 • Kaikilla lapsilla on mahdollisuus harrastaa judoa ja karatea omalla tasollaan.

Seurassamme lapset otetaan huomioon yksilöinä ja siirtyminen omaa tasoa vastaavaan ryhmään pyritään tekemään mahdollisimman helpoksi. Kaikkia lapsia kannustetaan liikkumaan.

 • Lapsien kasvua tuetaan muutenkin kuin judon ja karaten lähtökohdista.

 Lapsen kehitystä tuetaan myös sosiaalisella ja henkisellä tasolla ja lapsia kannustetaan terveellisiin ja päihteettömiin elämäntapoihin.

 • Kaikilla lapsilla on mahdollisuus osallistua kilpailutoimintaan oman mielenkiinnon mukaisesti.

Lasten harjoittelussa tärkeintä ei ole kilpaileminen, vaan monipuolinen ja innostava liikkuminen hyvässä seurassa.

 • Toimintamme noudattaa yhdessä luotuja pelisääntöjä.
 • Myös kaikille valmentajille ja ohjaajille luodaan yhtäläiset mahdollisuudet kehittää itseään ja osallistua koulutuksiin.
 • Kaikkien mielipiteet otetaan huomioon tasa-arvoisesti ja kaikki halukkaat ovat tervetulleita mukaan seuramme toimintaan.

 

4. Tavoitteet

Urheiluseuran yhteiset tavoitteet luovat perustan yhteiselle toimimiselle ja yhdessä onnistumiselle. Savonlinnan Shikata ry:n tavoitteena on luoda lapsille ja nuorille turvallinen, avoin ympäristö, jossa jokaisella lapsella on mahdollisuus kokea onnistumisia liikunnan parissa.

Jokaisella lapsella on oikeus saada kannustusta, ja tavoitteenamme onkin kannustaa kaikkia liikkuvia lapsia voittamaan itsensä ja saamaan mahdollisimman positiivisia kokemuksia urheilun parissa. Tavoitteenamme on kasvattaa vastuullisia nuoria ja aikuisia, jotka ovat avoimia ottamaan vastaan uusia virikkeitä ja omalta osaltaan myös kannustamaan muita. Lapsille opetetaan hyviä käytöstapoja. On tärkeää, että lapset ovat itse luomassa omia sääntöjään, jotta he oppivat ymmärtämään sääntöjen perustan. Tavoitteena on toimia yhdessä luotujen sääntöjen mukaisesti.

Tavoitteenamme on luoda lapsille liikunnasta koko elämän kestävä tapa. Rohkaisemme myös lapsia terveellisiin elämäntapoihin. Urheilullisissa tavoitteissa etusijalla on itsensä voittaminen ja omien tavoitteiden luominen.

 

5. Savonlinnan Shikata ry:n käytännön toimintaperiaatteita

Judoon ja karateen pääsee mukaan peruskurssin kautta. Peruskursseille ovat tervetulleita kaikki judosta tai karatesta kiinnostuneet. Judossa on lapsille oma peruskurssinsa ja uudet aikuiset judokat harjoittelevat yhdessä kuntojudon kanssa. Karatessa on peruskurssi niin aikuisille kuin lapsillekin. Tavoitteena on, että lasten ryhmä pysyisi samana myös peruskurssin jälkeen ja että myös ohjaajat pysyisivät samoina. Molemmissa lajeissa lasten ryhmät on jaettu vyöarvojen ja lasten iän perusteena. Tavoitteena on, että jokainen pystyisi harjoittelemaan omalle tasolleen sopivassa ryhmässä. Lasten kasvaessa on mahdollista siirtyä isompien ryhmiin ja lopulta aikuisten ryhmiin.

Alle kouluikäiset muksujudokat harjoittelevat kerran viikossa. Muuten judossa lapset harjoittelevat aluksi kahdesti viikossa, iän ja kiinnostuksen kasvaessa on mahdollista osallistua useampiinkin harjoituksiin viikossa. Karatessa molemmilla lasten ryhmällä on yhdet harjoitukset viikossa. Aikuisilla on mahdollisuus kahteen harjoituskertaan viikossa. Lisäksi on mahdollista käydä yleisissä harjoituksissa. Lapsia kannustetaan kilpailemiseen, jos he ovat siitä kiinnostuneita. Kilpailijoiden on mahdollista saada lisää harjoitusaikaa.

Kaikkien halukkaiden toivotaan osallistuvan seuran talkootöihin ja seuratoimintaan. Talkootoiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. Työntekijöiden kiittäminen tapahtuu vuosittain ansioituneiden toimijoiden palkitsemisilla ja talkootyöläisille sekä seuran muille toimijoille järjestetyillä tapahtumilla. Seura järjestää myös kaikille seuran jäsenille sekä heidän perheilleen retkiä. Keväällä järjestetään talviurheilupäivä ja syksyllä patikkaretki. Yhteisten tapahtumien ansiosta seurassa on hyvä henki ja yhteistyö laji-jaostojen välillä on tiivistä.        

 

6. Organisaatio ja vastuuhenkilöiden roolit

Budoseura Shikata ry:n hallitus vastaa seuran toiminnasta ja taloudesta.  Hallituksessa toimii puheenjohtajan lisäksi varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, passisihteeri sekä muut hallituksen jäsenet. Seuran hallituksessa on edustajia sekä judon että karaten puolelta. Hallitus kokoontuu kaikille avointen sääntömääräisten kokousten lisäksi aina tarpeen vaatiessa, noin viisi kertaa vuodessa.  Hallituksen kokousten lisäksi judo- ja karatejaostolla on mahdollista kokoontua keskustelemaan omaa lajiaan koskevista asioista.

Hallituksen lisäksi seuran toiminnassa on mukana myös muita aktiivisia toimijoita. Seurassa toimii muun muassa useita innokkaita ohjaajia ja apuohjaajia, joita kannustetaan tuomaan omaa panostaan mukaan seuran toimintaan. Uusien ohjaajien kouluttautumisen ansiosta seurastamme löytyy useita nuoria ja innostuneita ohjaajia. Seurassamme on myös ahkeria talkootyöntekijöitä.

 

7. Toimintamuodot

Shikata tarjoaa kaikille halukkaille mahdollisuuden päästä mukaan budolajien maailmaan. Seura tarjoaakin monenlaisia toimintamuotoja eri-ikäisille harrastajille.

 

Alle kouluikäiset:

Muksujudo

Muksujudossa tutustutaan judon alkeisiin leikin avulla. Tavoitteena on lapsen monipuolisen liikunnan tukeminen. Edistymistä mitataan natsakokeilla.

 

7-14–vuotiaat:

Judon peruskurssi

Judon alkeiden opettelua kaksi kertaa viikossa. Osa harjoituksista tehdään leikin kautta. Tavoitteena tällä ryhmällä on keltainen vyö.

 

Karaten juniorit

Juniorit harjoittelevat yhdessä ryhmässä. Ryhmässä harjoittelevat sekä uudet peruskurssilaiset, että vanhat värivyölliset juniorit. Ryhmät harjoittelevat kerran viikossa tavoitteenaan seuraava vyöarvo.

 

Judon keltavöiset juniorit

Ryhmässä harjoittelevat viime vuonna peruskurssin käyneet keltavöiset judo juniorit

 

Judon kelta- ja oranssivöiset juniorit

Ryhmä koostuu peruskurssilta siirtyneistä, jo ainakin kaksi vuotta judoa harrastaneista junioreista. Tavoitteena on opetella monipuolista judotekniikkaa ja tutustua ottelukäytäntöihin.

 

Yli 15-vuotiaat:

Judon vihreästä vyöstä ylöspäin – ryhmä

Myös nuorten tekniikkaryhmänä tunnettu ryhmä koostuu kuntoilijoista, omaan tahtiin kilpailijoista sekä apuohjaajiksi aikovista. Ryhmäläiset harjoittelevat tavoitteenaan seuraava vyöarvo.

 

Kilparyhmä

Mahdollisuus ohjattuun valmennukseen. Ryhmässä harjoittelevat tavoitteellisesti valmentautuvat.

 

Kuntojudo

Kuntojudoryhmässä harjoittelu jakautuu värillisiin vöihin ja aloittelijoihin. Kuntojudossa harrastetaan judoa ja samalla kohotetaan kuntoa.

 

Kata-harjoittelu

Kata -harjoittelu on mahdollista sille erikseen varatulla ajalla toiveiden mukaisesti.

 

Karaten aikuisten ryhmä

Ryhmän muodostavat uudet aikuisten peruskurssilaiset ja yli keltavöiset karatekat sekä 14 vuotta täyttäneet, junioriharjoituksista siirtyneet nuoret.

 

Kesäharjoittelu

Kesällä on mahdollista harjoitella tekniikkaa yhteisharjoituksissa tai tulla pelailemaan ulkopelejä hyvässä seurassa.

 

Hinnat

Jäsenmaksut ja kurssihinnat 2016 - 2017

Jäsenmaksut* hinta/kausi

Jäsenmaksu 250,00 €

Peruskurssi 250,00 € Kurssin kesto n. 3,5 kk

Perhejudo/karate 250,00€ koko perhe, joista yksi henkilö rekisteröidään Judo/Karateliittoon.

 

Harjoittelumaksu sis alv

vierasseuralaisilta 100,00 € Koko vuosi

 

Graduointimaksut

Graduointimaksu 5. kyu

(keltainen vyö) 50,00 €

Graduointimaksut 4. – 2. kyu 30,00 €

Jäsenmaksut ja kurssihinnat sisältävät kausimaksun, tapaturmavakuutuksen, judokoille Judoliiton Judolehden, oikeuden osallistua Judo,.ja Karateliiton liiton alaisiin kilpailu- ja koulutustapahtumiin, Judo,- tai Karateliitonliiton jäsenkortin ja oikeuden suorittaa Judo,- ja Karateliiton tunnustamia vyöarvoja. * Jäsenmaksukausi alkaa vuosittain 1.9. ja päättyy 31.8.

Tammikuusta 2014 lähtien kaikki jäsen,- peruskurssi- ja muksujudomaksut sekä graduointimaksut laskutetaan. Samoin harjoittelumaksut vierasseuralaisilta. Älä maksa suoraan viitteettömiä maksuja! Jäsenmaksun laskutus tapahtuu sähköpostitse/ postitse kahdessa erässä. Tammi (100€) ja syys (150€) syyskuun maksulla voimaan saatetaan seuraavan vuoden jäsenyys (*). Lasku- ja viitetiedot on viestissä tekstimuotoisena että liitteenä pdf-tiedostana viitteellisenä tilisiirtona.