Vyökoevaatimukset

Judo

1. Johdanto
Jigoro Kano kehitti judosta urheilulajin, jossa tekniikat voidaan vielä loppuun asti vahingoittamatta vastustajaa. Judon harjoittelun tavoitteena on judotaitojen ja fyysisten ominaisuuksien kehittämisen lisäksi myös henkinen kasvaminen. Judo on myös olympialaji. 
Vyöarvoissa eteneminen kuvastaa harrastajan etenemistä sekä fyysisissä että henkisissä ominaisuuksissa. Uran alkupuolella kehitystä mitataan lähinnä judon tekniikoiden oppimisella ja kilpailumenestyksellä, mutta mitä korkeampiin vyöarvoihin tullaan, sitä enemmän huomioidaan myös judoyhteisön eteen tehty työ ja yksilön kehittyminen ihmisenä. 
Vyöarvo kuvaa judokan koko judouraa: kilpailumenestystä, judon eteen tehtyä työtä ja judoyhteisön arvostusta. Kaikkein korkeimpiin vyöarvoihin (6.–10. dan) eteneminen vaatii aina vahvan kilpailutaustan. 
Näissä graduointisäännöissä esitetään Suomessa käytössä olevaan vyöarvojärjestelmään liittyvät vyökoevaatimukset sekä kyu- että dan-asteille.


2. Suomen Dan-Kollegio ry:n tehtävät
Suomen Dan-Kollegio ry:n hallitus toimii Suomen Judoliiton graduointityöryhmänä, joka vastaa judon vyöarvojärjestelmästä ja graduointioikeuksien myöntämisestä. Suomen Judoliiton hallitus hyväksyy graduointisäännöt Suomen Dan-Kollegio ry:n hallituksen esityksen pohjalta. Graduointisääntöjen laatimisessa on huomioitu Kansainvälisen Judoliiton (IJF) ja Euroopan Judoliiton (EJU) säännöstöt. 
IJF tunnustaa virallisesti vain ne vyöarvot, jotka jäsenvaltioiden kansalliset liitot ovat myöntäneet omille jäsenilleen. Kansallinen liitto ei voi myöntää dan-arvoa toisen jäsenvaltion kansallisen liiton jäsenelle ilman kirjallista sopimusta ko. liiton kanssa.


3. Vyökoevaatimukset
Judossa vyöarvot jaetaan kyu- eli oppilas- ja dan- eli opettaja-asteisiin. Vyökokeissa vaadittavat tekniikat, kyu-asteiden ja 1.–2. dan-asteiden suoritusten väliset minimiajat ja yleiset vaatimukset on esitetty alla olevassa taulukossa, jossa koulutusvaatimukset on lihavoitu. Vyökokeissa judotekniikat tulee pystyä esittämään oikealle ja vasemmalle 3. kyu ja sitä korkeammissa vyöarvoissa.  Alle 13-vuotiaiden graduoinnit järjestetään ikäluokalle sopivalla tavalla. Sopivia käytäntöjä käydään läpi graduoijakoulutuksessa. Nuorten judopassissa on suositukset eri vaiheissa opetettaviksi yleisiksi taidoiksi.

Vyökoevaatimukset

VyöarvoMinimiaikakilpailupisteetYleiset asiatPystytekniikatMattotekniikatKatat
5.kyu3kk0Toimiva ja turvallinen ukemi, dojokäytös, shisei, kumikata, shintai, tai-sabaki, kuzushi, tsukuri, kake, tandoku-renshuYksi heitto te-, koshi- ja ashi-waza          -ryhmistäKolme sidontaa kesa-gatame- luokasta 
4.kyu4kk0Kagari-keiko, yaku-soku-keikoKuusi heittoa te-, koshi- ja ashi-waza    -ryhmistä (vähintään yksi jokaisesta ryhmästä)Kaikki sidonnat kesa-gatame- luokasta ja jokaisesta yksi poistul 
3.kyu6kk0Heitot liikkeestä eri suuntiin, tehokas horjutus, tokui-waza Yksi leiri  Judon perusteetDe-ashi-barai, hiza-guruma, sasaetsurikomi-ashi, o-soto-gari, o-uchi-gari, ko-uchi-gari, uki-goshi, o-goshi, koshiguruma, ippon-, morote- ja eri-seoinagetKaikki sidonnat shiho-gatame ja kesa-gatame -luokista sekä niistä poistulot  Shime- ja kansetsu-wazan perusteet, hadaka-jime ja udehishiki-juji-gatame 
2.kyu8kk5Tehokas ja toimiva tokui-waza, reagointi uken liikkeeseen, erilaiset kumikatat, viisi renraku- ja viisi kaeshi-wazaa  Yksi leiri  Oppimisen ja opettamisen perusteet judossaOkuri-ashi-barai, uchi-mata, tsuri-komigoshi, tsuri-goshi, harai-goshi, tai-otoshi ja yksi tekniikka sutemi-wazoistaNeljä tekniikkaa shime- ja kansetsuwaza -ryhmistä Mattotekniikat randorimaisestiNage-no-katasta tewaza
1.kyu10kk10Monipuolinen ja tehokas tokuiwaza -tekniikkaperhe Judotuomarin peruskurssi ilman lisenssivaatimustaKo-soto-kage, ashi-guruma, haraitsurikomi-ashi, hane-goshi, sode-tsurikomi-goshi, kata-guruma ja kolme sutemi-wazaaUde-gatame, ude-garami, hizagatame, waki-gatame, hara-gatame, juji-jime-ryhmä, okuri-eri-jime, kataha-jime, morote-jimeNage-no-katasta te-, koshi, ja ashi-wazat
1.dan12kk20Judoliiton koulutusjärjestelmän taso IKodokanin kaikki tekniikatKodokanin kaikki tekniikatNage-no-kata kokonaan
2.dan24kk18Judoliiton koulutusjärjestelmän taso IIKodokanin kaikki tekniikatKodokanin kaikki tekniikatKatame-no-kata

 

Kilpailupisteet määräytyvät alla olevan taulukon mukaisesti Judoliiton kilpailumääräysten mukaisista virallisista kilpailuista: 
Voitto ipponilla 1 piste
Voitto muulla kuin ipponilla 0,5 pistettä 


Katakilpailuissa pisteitä saa alla olevan taulukon mukaan Judoliiton kalenterikilpailuista, joissa on vähintään 3 kilpailuparia/ko. kata. Pronssimitalista saa pisteitä vain, jos kilpailuun osallistuu vähintään 4 paria. 
Kultamitali 1,5 pistettä
Hopeamitali 1 piste
Pronssimitali 0,5 pistettä 


Alle 15-vuotiaille judokoille myönnetään 1–3 punaista nauhaa 6.–2. kyu-arvojen väliasteina. Harjoitusryhmän ohjaaja voi myöntää seuraavan nauhan. Nauhat ommellaan judovyön molempiin päihin. Kun kolmas nauha on myönnetty, voidaan suorittaa seuraava kyu-aste, jos minimiajat, kyu-asteen vaatimukset ja ikävaatimukset täyttyvät. 


Ensimmäisen asteen mustan vyön eli 1. danin suoritettuaan judokan tulee hallita kaikki judotekniikat ja pystyä myös opettamaan niitä. Huippukilpailijoita lukuun ottamatta dankokelaalla on oltava ollut judoharjoittelun ja kilpailun lisäksi muuta aktiivista toimintaa judon hyväksi edellisen vyöarvon myöntämisen jälkeen. Tällaista toimintaa on mm. valmennus-, opetus- ja ohjaustoiminta, tuomaritoiminta, katatoiminta, järjestötoiminta seura- ja liittotasolla sekä koulutustoiminta.  


Suomen Dan-Kollegion hallitus arvioi kunkin dan-kokelaan toiminnan laadun ja määrän ennen vyökokeeseen hyväksymistä. Alempien dan-arvojen (1.–5. dan) omaavien judokoiden tulee osoittaa erinomaista tekniikan hallintaa ja ymmärtämistä, menestystä opetus- koulutus- ja valmennustehtävissä tai olla saavuttanut kilpailuissa erinomaisia tuloksia. Korkeita danarvoja (6.–10. dan) myönnetään tunnustuksena merkittävästä urasta ja huomattavista ansioista judon kehittämisessä ja menestyksen saavuttamisesta. 
Toiminnan aktiivisuuden perusteella dan-kokelaat sijoitetaan tasoluokkiin alla olevan taulukon mukaisesti. Saavutettu tasoluokka säilyy koko judouran ajan. Dan-kollegion hallitus arvioi tasoluokan kokelaan näyttöjen ja saavutusten perusteella. Ohjeelliset vaatimustasoperusteet on esitetty alla olevassa taulukossa. 
Luokka Vaatimustaso A Huipputason shiai-kilpailija, joka on päässyt finaaliotteluihin aikuisten arvokisoissa tai merkittävissä kansainvälisissä turnauksissa. B Kansallisen tason shiai-kilpailija, joka on päässyt finaaliotteluihin SM- tai PMtasolla, veteraanien, katan tai nuorten arvokisojen finalisti, kansainvälisen tason tuomari, A-luokkaan kuuluvan urheilijan valmentaja.  C Aktiivista judotoimintaa tatamilla ohjaajana, valmentajana, kilpailijana, tuomarina.  


Dan-asteiden väliset minimiajat ja -kilpailupisteet edellisen vyön suorittamisesta sekä katavaatimukset 16 vuotta täyttäneille judokoille on esitetty alla olevassa taulukossa. Maajoukkueeseen kuuluville eli Suomea arvokilpailuissa edustaville judokoille riittää aktiivisena kilpailuaikanaan randori-no-katojen (nage-no-kata ja katame-no-kata) osaaminen 4. daniin asti.  

Vyöarvo
Minimiaika A-taso
Minimiaika B-taso
Minimiaika C-taso
Kilpailu- pisteet
Esitettävä kata
1. dan 1 vuosi 1 vuotta 2 vuotta 20 Nage-no-kata

2. dan 2 vuotta 3 vuotta 4 vuotta 18 Katame-no-kata

3. dan 3 vuotta 4 vuotta 6 vuotta 16 Kime-no-kata*

4. dan 4 vuotta 5 vuotta 8 vuotta 14 Kodokan Goshin Jutsu*

5. dan 5 vuotta 6 vuotta 10 vuotta  Ju-no-kata*

6. dan 6 vuotta 7 vuotta   Koshiki-no-kata*

7. dan 7 vuotta 9 vuotta   

8. dan 8 vuotta 10 vuotta   

9. dan 9 vuotta    

10. dan 10 vuotta     
*Dan-Kollegion hallitukselta voi pyytää esitettävän katan vaihtamista toiseen kataan.

4. Minimi-ikä
Minimi-ikävaatimukset on esitetty alla olevassa taulukossa: 
Vyöarvo Minimi-ikä 5. kyu 7 vuotta 2. kyu 13 vuotta 1. dan 16 vuotta

5. Hakeminen dan-kokeeseen
Judoka voi hakea vyökokeeseen, kun edellisestä vyösuorituksesta on kulunut oman tasoluokan mukaisen minimiajan pituinen aika. Sen lisäksi hakijalla on oltava vaadittu määrä kilpailupisteitä sekä muuta toimintaa judon hyväksi. Vyökoehakemukset dan-kokeeseen toimitetaan Suomen Dan-Kollegio ry:lle. Hakemukseen on liitettävä tosite suoritetusta hakemuksen käsittelymaksusta. Dan-Kollegion hallitus hyväksyy vyökokeeseen pääsevät kokelaat hakemusten perusteella. Minimiajassa vyökokeeseen hyväksytään Dan-Kollegion hallituksen harkinnan mukaan vain parhaat kokelaat. Muiden hakijoiden kohdalla noudatetaan tätä pidempää aikaa, joka on suhteessa saavutettuihin kilpailupisteisiin ja muuhun judotoimintaan. Vaatimattomalla toiminnalla, tai kilpailupisteiden puuttuessa, minimiaika kullakin vaatimustasolla on kaksinkertainen. Korkeimpia dan-arvoja (5.–10. dan) ei haeta oma-aloitteisesti, vaan Dan-Kollegion hallitus pyytää oman harkintansa mukaan, sekä esimerkiksi judoseurojen edustajien tai Judoliiton hallituksen jäsenten suosituksesta, kokelasta täyttämään ja lähettämään hakemuksen kollegiolle käsiteltäväksi ko. vyöarvonkorotusta varten. 
Dan-Kollegion hallitus voi myöntää erityisistä ansioista dan-asteita myös ilman vyökoetta.  Dan-Kollegio voi yhdessä Suomen Judoliiton hallituksen kanssa myöntää kunnia-dan -arvon. 
Dan-Kollegion hallitus hyväksyy vakituisesti Suomessa asuvien judokoiden ulkomailla suoritetut dan-arvot toimitettujen selvitysten perusteella tapauskohtaisesti. 

6. Vyökokeet
Vyöarvojen korotukset suoritetaan vyökokeissa eli graduoinneissa. Kyu-asteita voi suorittaa seuragraduoinneissa, joita voivat järjestää Suomen Judoliiton jäsenseurat omien tarpeidensa mukaan. Dan-suoritukset vastaanotetaan Suomen Dan-Kollegio ry:n järjestämissä liittograduoinneissa. Dan-kokeeseen on ilmoittauduttava kirjallisesti viimeistään kuukausi ennen koetta. 
Graduoijalla on oltava voimassaoleva kurssi-, seura- tai liittograduointioikeus. Lasten ja nuorten graduointien järjestäminen ja erityispiirteet käydään läpi graduoijakoulutuksessa. 
Graduointeihin voivat osallistua vain Suomen Judoliiton jäsenseurojen jäsenet. Jäsenyys varmistetaan voimassa olevalla Suomen Judoliiton jäsenkortilla. Uusi vyöarvo astuu voimaan kun vyökoe on suoritettu. Kyu-asteissa järjestävän seuran on toimitettava Judoliittoon ilmoitus vyöarvokorotuksista kuukauden kuluessa vyökokeesta.


7. Graduointioikeudet
Vyökoesuorituksia voivat vastaanottaa vain graduointioikeuden omaavat judokat. Suomen Dan-Kollegio ry:n hallitus myöntää graduointioikeudet judoseurojen lähettämien hakemusten perusteella vuosittain. Judoseurat ovat vastuussa siitä, että kurssi- ja seuragraduoijat omaavat riittävät tiedot ja taidot vyökokeen pitämiseen.  
Tarkemmat tiedot graduointioikeuksista on esitetty alla olevassa taulukossa. 
Graduointiluokitus Graduoijan minimivyöarvo Graduointioikeus Kurssigraduoija 1. kyu 5. kyu Seuragraduoija 1. dan 2. kyu Seuragraduoija 2. dan 1. kyu Liittograduoija 3. dan 1. dan 
Ylempiä vyöarvoja suoritettaessa liittograduoijan vyöarvon tulee olla vähintään kaksi vyöarvoa korkeampi kuin graduoitavalla henkilöllä. 
Graduointioikeuden saamiseksi hakijan on käytävä Suomen Dan-kollegio ry:n järjestämä graduointikoulutus ja maksettava Dan-Kollegion jäsenmaksu vuosittain. Graduointioikeus on voimassa kalenterivuoden kerrallaan. Graduoijan tulee pitää vyökokeita vuosittain ja osallistua ainakin yhteen Dan-kollegion järjestämään täydennyskoulutukseen tai judotekniikkakoulutukseen kolmen vuoden välein. Jos graduoija ei toimi aktiivisesti kolmen vuoden aikana, tulee hänen suorittaa graduointikoulutus uudestaan. Judoseurat huolehtivat siitä, että seuran graduoijat käyvät säännöllisesti täydennyskoulutuksissa.